Сутність кадрової функції Державної податкової адміністрації України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2006. - № 31. – С. 87- 92

Анотація

Сформульоване поняття кадрової функції Державної податкової адміністрації України, класифіковані кадри податкової служби, а також вимоги, яким повинні відповідати працівники податкових органів, надані пропозиції щодо підвищення якості управління персоналом ДПА України.
Concept of personnel function of the Ukraine State tax administration is formulated, the staff of tax service, and also the requirement to which workers of tax organs should answer are classified, and offers on improvement of quality management by personnel Ukraine State tax administration are submitted.
Сформулировано понятие кадровой функции Государственной налоговой администрации Украины, классифицированы кадры налоговой службы, а также требования, которым должны отвечать работники налоговых органов, представлены предложения по повышению качества управления персоналом ГНА Украины.

Опис

Момот, В. М. Сутність кадрової функції Державної податкової адміністрації України [Електронний ресурс] // Форум права. - 2006. - № 3. – С. 87-92 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-3/06mvmpau.pdf.
Момот В. М. "Сутність кадрової функції Державної податкової адміністрації України." Форум права 3 (2006): 87-92.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна податкова адміністрація України, кадри, кадрова робота, Государственная налоговая администрация Украины, кадры, кадровая работа, Ukraine State tax administration, personnel, personnel work

Бібліографічний опис