Специфіка діяльності КОРД в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України : зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ,30 черв. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 23-24

Анотація

Розглянуто специфіку службової діяльністі поліцейських КОРД в екстремальних умовах, а саме в умовах воєнного стану.
The specifics of the official activities of KORD policemen in extreme conditions, namely in the conditions of martial law, are considered.
Рассмотрена специфика служебной деятельности полицейских КОРД в экстремальных условиях, а именно в условиях военного положения.

Опис

Бойчук, С. С. Специфіка діяльності КОРД в умовах воєнного стану / Бойчук Сергій Сергійович // Забезпечення психологічної допомоги в секторі Сил оборони України : зб. тез Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ,30 черв. 2022 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб психол. забезп. – Київ [: Вид-во Людмила], 2022. – С. 23-24.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, війна, воєнний стан, КОРД, поліцейський, службова діяльність, война, военное положение, полицейский, служебная деятельность, war, martial law, CORD, police officers, official activity

Бібліографічний опис