Екскурс у розвиток новітніх технологій протидії торгівлі людьми

Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 34-35

Анотація

Надано аналіз розвитку новітніх технологій у сфері протидії торгівлі людьми.
An analysis of the development of the latest technologies in the field of combating human trafficking is provided.
Представлен анализ развития новейших технологий в сфере противодействия торговле людьми.

Опис

Ключові слова

протидія торгівлі людьми, торгівля людьми, історія, новітні технології, combating human trafficking, human trafficking, history, new technologies, противодействие торговле людьми, новейшие технологии, история, торговля людьми

Бібліографічний опис

Вінцук, В. В. Екскурс у розвиток новітніх технологій протидії торгівлі людьми / Вінцук Вікторія Володимирівна // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 34-35.