Професійна мотивація співробітників органів внутрішніх справ: особливості інституційного впливу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 206-211.

Анотація

У статті проаналізовані особливості впливу соціальних інститутів на ступінь розвитку професійної мотивації співробітників ОВС. На основі соціологічних досліджень автор статті виділяє ті фактори, що позитивно впливають на розвиток професійної мотивації міліціонерів. В статье проанализированы особенности влияния социальных институтов на степень развития профессиональной мотивации сотрудников ОВД. На основании социологических исследований автор статьи выделяет факторы, позитивно влияющие на развитие профессиональной мотивации милиционеров. Peculiarities of social institutes influence on the level of internal affairs officers’ professional motivation development are analyzed in the article. On the basis of sociological researches the author of the article picks out the factors which influence in a positive way on the development of professional motivation of police officers.

Опис

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, професійна мотивація, профессиональная мотивация, соціологічні дослідження, социологические исследования, sociological research, трудова мотивація, трудовая мотивация, соціальні інститути, социальные институты, Internal Affairs Agencies

Бібліографічний опис