Адміністративно-правові заходи щодо протидії пропагуванню жорстокості, насильства та розбещеності у засобах масової інформації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Право. – 2011. – Вип. 165. Ч. 1. – С. 221–229
Abstract
Вироблено систему заходів щодо протидії розповсюдженню інформації, спрямованої на розпалювання ворожнечі, насильства та ненависті. Обгрунтовано необхідність розробки ефективної державної політики щодо протидії розповсюдженню порнографії, особливо розповсюдженню продукції порнографічного характеру в засобах масової інформації з використанням дітей.
The system of measures of counteraction to distribution the information, which is directed on kindling of enmity, violence and hatred, have been developed. The necessity of development the effective public policy of counteraction porno-peddling, especially to distribution products of pornographic character in mass medias with bringing in children, is grounded.
Разработана система мероприятий по противодействию распространению информации, направленной на разжигание розни, насильства и ненависти. Обоснована необходимость разработки эффективной государственной политики по противодействию распространению порнографии, особенно распространению продукции порнографического характера в средствах массовой информации с использованием детей.
Description
Безпалова, О. І. Адміністративно-правові заходи щодо протидії пропагуванню жорстокості, насильства та розбещеності у засобах масової інформації / О. І. Безпалова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Право. – 2011. – Вип. 165. Ч. 1. – С. 221–229.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, засоби масової інформації, средства массовой информации, mass media, адміністративно-правові засоби протидії, административно-правовые средства противодействия, administrative and law bases, violence, cruelty, debauch, pornography, public policy, права дитини, права ребёнка, насильство, насилие, жорстокість, жестокость, розбещенність, разврат, порнографія, порнография, державна політика, государственная политика
Citation