Мишель Монтень про правила ведення війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Russia-Ukraine War: Consequences for the World: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference(Dnipro, Ukraine, February 1-2, 2024). - Dnipro, 2024. - P. 45-46

Анотація

Досліджено викладки поглядів Мішеля Монтеня на війну і військове мистецтво. Думки видатного французького філософа можуть бути корисними в умовах розробки, або уточнення сучасної військової доктрини України в умовах війни проти російської федерації.
The expositions of Michel Montaigne's views on war and military art are studied. The opinions of the prominent French philosopher can be useful in terms of developing or clarifying the modern military doctrine of Ukraine in terms of the war against the Russian Federation.
Исследованы выкладки взглядов Мишеля Монтеня на войну и военное искусство. Мысли выдающегося французского философа могут быть полезны в условиях разработки или уточнения современной военной доктрины Украины в условиях войны против российской федерации.

Опис

Ключові слова

Монтень М., Montaigne M., Цезар Г. Ю., Caesar G. Yu., Цезарь Г. Ю., війна, war, война, військове мистецтво, military art, военное искусство

Бібліографічний опис

Головко, Б. Г. Мишель Монтень про правила ведення війни / Головко Б. Г., Головко Б. Б. // Russia-Ukraine War: Consequences for the World: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference(Dnipro, Ukraine, February 1-2, 2024). - Dnipro, 2024. - P. 45-46.