До питання щодо юридичних гарантій під час здійснення податкового компромісу та податкової амністії в Україні

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 237-240

Анотація

Вивчено сутність та особливості юридичних гарантій при здійсненні податкового компромісу та податкової амністії.
The essence and features of legal guarantees in the implementation of tax compromise and tax amnesty have been studied.
Изучены сущность и особенности юридических гарантий при осуществлении налогового компромисса и налоговой амнистии.

Опис

Сиромятнікова, М.С. До питання щодо юридичних гарантій під час здійснення податкового компромісу та податкової амністії в Україні / М. С. Сиромятнікова // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 237-240.

Ключові слова

податковий компроміс, податкова амністія, юридичні гарантії, tax compromise, tax amnesty, legal guarantees, налоговый компромисс, налоговая амнистия, юридические гарантии, Податкове право. Tax law. Налоговое право, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис