Поняття «громадська безпека" та "громадський порядок» у німецькій та українській науці і законодавстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 24-30

Анотація

На підставі аналізу німецького та українського законодавства про діяльність правоохоронних органів, а також наукових праць з поліцейського та адміністративного права проводиться дослідження понять «громадська безпека» та «громадський порядок». Розроблено рекомендації, спрямовані на поглиблення доктринального дослідження названих категорій. На основе анализа немецкого и украинского законодательства о деятельности правоохранительных органов, а также научных работ по полицейскому и административному праву проводится исследование понятий «общественная безопасность» и «общественный порядок». Разработаны рекомендации, направленные на углубление доктринального исследования названных категорий. According to the analysis of German and Ukrainian legislation on law enforcement agencies activity and also scientific works on police and administrative law the research of definitions «public safety» and «public order» is made. The recommendations directed on profound doctrinal research of already mentioned categories are elaborated.

Опис

Мельник, Р. С. Поняття «громадська безпека" та "громадський порядок» у німецькій та українській науці і законодавстві / Р. С. Мельник // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 24-30.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, громадська безпека, общественная безопасность, громадський порядок, общественный порядок, українське законодавство, украинское законодательство, німецьке законодавство, немецкое законодательство, наука, science

Бібліографічний опис