Значення оперативно-розшукової діяльності у виявленні економічних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 4. – С. 634–639

Анотація

Виділено два етапи оперативно-розшукової діяльності з виявлення економічних злочинів: 1) пошук та перевірка первинної інформації про економічні злочини; 2) оперативно-розшукове супроводження розслідування кримінальної справи про економічні злочини. Розглянуто основні оперативно-розшукові заходи спрямовані на виявлення економічних злочинів.
Two phase’s operative investigation to identify the economic crimes highlighted: 1) the search and verification of primary information on economic crimes; 2) operational and investigative support of the criminal cases of economic crimes. Considered the main operational-search measures aimed at the identification of economic crimes.
Выделено два этапа оперативно-розыскной деятельности по выявлению экономических преступлений: 1) поиск и проверка первичной информации об экономических преступлениях; 2) оперативно-розыскное сопровождение уголовно дела об экономических преступлениях. Рассмотрено основные оперативно-розыскные мероприятия направленные на выявление экономических преступлений.

Опис

Савчук, Т. І. Значення оперативно-розшукової діяльності у виявленні економічних злочинів [Електронний ресурс] / Т. І. Савчук // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 634–639 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11ctivez.pdf.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, экономические преступления, економічні злочини, economic crimes, оперативно-розшукові заходи, оперативно-розыскные мероприятия, operative and search measures

Бібліографічний опис