Вимоги до правових позицій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Трансформація правової системи України : виклики сучасності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 лют. 2024 р.). – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – С. 278–281

Анотація

Розглянуто основні підходи до визначення поняття «правова позиція». Зазначено, що з метою ефективного застосування правових позицій, при їх формуванні, слід дотримуватися ряду вимог. Перелічено і охарактеризовано основні вимоги, що висуваються до правових позицій.
The article examines the main approaches to the definition of the concept of «legal position». It is noted that for the purpose of effective application of legal positions, a number of requirements should be met when forming them. The main requirements for legal positions are listed and characterised.
Рассмотрены основные подходы к пониманию понятия «правовая позиция». Отмечено, что с целью эффективного применения правовых позиций, при их формировании, следует придерживаться ряда требований. Перечислены и охарактеризованы основные требования, предъявляемые к правовым позициям.

Опис

Ключові слова

правова позиція, правові аргументи, вимоги, норма права, законодавство, юридична обґрунтованість, правова система, legal position, legal arguments, requirements, rule of law, legislation, legal validity, legal systems, правовая позиция, правовые аргументы, требования, норма права, законодательство, юридическая обоснованность, правовая система

Бібліографічний опис

Лазарєв, В. В. Вимоги до правових позицій / В. В. Лазарєв // Трансформація правової системи України : виклики сучасності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 лют. 2024 р.) / [за заг. ред. П. В. Горінова, С. І . Москаленка, Н. В. Сухицької]. – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – С. 278–281.