Поширення дитячої порнографії в Інтернеті як загроза для українського суспільства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 41-43
Abstract
Зазначено, що ні держави, ні інші міжнародні спеціалізовані інституції не можуть самостійно боротися в повній мірі з тими викликами, які постали у зв’язку із розвитком мережі Інтернет. До них, в першу чергу, слід віднести й поширення в Інтернеті дитячої порнографії, що є свідченням потреби співпраці держав і громадянського суспільства в пошуку вирішення даних викликів та вироблення міжнародних стандартів у зазначеній сфері.
It is noted that neither states nor other international specialized institutions can fully combat the challenges that have arisen in connection with the development of the Internet on their own. First of all, they include the spread of child pornography on the Internet, which indicates the need for cooperation between states and civil society in finding solutions to these challenges and developing international standards in this area.
Отмечено, что ни государства, ни другие международные специализированные институты не могут самостоятельно бороться в полной мере с вызовами, возникшими в связи с развитием сети Интернет. К ним, в первую очередь, следует отнести и распространение в Интернете детской порнографии, что свидетельствует о необходимости сотрудничества государств и гражданского общества в поиске решения данных вызовов и выработки международных стандартов в данной сфере.
Description
Мельник І. М. Поширення дитячої порнографії в Інтернеті як загроза для українського суспільства / І. М. Мельник, А. В. Войціховський // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 41 - 43.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Криминальное право, Міжнародне право. International Law. Международное право, дитяча порнографія, Інтернет, детская порнография, Интернет, child pornography, Internet
Citation