Щодо захисту майнових прав автора на об'єкт архітектури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 59-63

Анотація

Проблема захисту майнових прав автора на архітектурний об'єкт полягає у тому, що інтелектуальна власність в галузі архітектури є складною для захисту порівняно з інтелектуальною власністю в інших галузях.
The problem of protecting the author's property rights to an architectural object is that intellectual property in the field of architecture is difficult to protect compared to intellectual property in other fields.
Проблема защиты имущественных прав автора на архитектурный объект заключается в том, что интеллектуальная собственность в области архитектуры сложна для защиты по сравнению с интеллектуальной собственностью в других отраслях.

Опис

Ключові слова

Україна, Авторське право. Copyright. Авторское право, майнові права автора на об'єкт архітектури, захист майнових прав, author's property rights to the object of architecture, имущественные права автора на объект архитектуры, архітектура, protection of property rights, защита имущественных прав

Бібліографічний опис

Тіхонова, М. А. Щодо захисту майнових прав автора на об'єкт архітектури / М. А. Тіхонова // Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сумська філія. – Суми, 2023. – С. 59-63.