Досвід організації та діяльності муніципальної поліції в Литовській Республіці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 груд. 2015 р.). – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 161-164

Анотація

Проаналізований досвід організації та діяльності муніципальної поліції в Литовській Республіці.
The experience of organization and activity of municipal police in the Republic of Lithuania is analyzed.
Проанализирован опыт организации и деятельности муниципальной полиции в Литовской Республике.

Опис

Чумак, В. В. Досвід організації та діяльності муніципальної поліції в Литовській Республіці / В. В. Чумак // Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 груд. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 161-164.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, Литовська Республіка, Литва, полиция, поліція, муніципальна поліція, police, municipal police, муниципальная полиция, Литовская Республика, Republic of Lithuania

Бібліографічний опис