Становлення і розвиток вітчизняного законодавства про охорону здоров’я громадян від наслідків споживання тютюну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 11-14

Анотація

Розглянуто процес розвитку правового регулювання діяльності, пов’язаної з охороною здоров’я громадян від негативного впливу навколишнього тютюнового диму та згубних наслідків споживання тютюну в нашій країні. The process of development of legal regulation of activities related to the protection of citizens' health from the negative effects of second hand tobacco smoke and the harmful effects of tobacco consumption in our country is considered. Рассмотрен процесс развития правового регулирования деятельности, связанной с охраной здоровья граждан от негативного воздействия окружающего табачного дыма и пагубных последствий потребления табака в нашей стране.

Опис

Галкіна, О. М. Становлення і розвиток вітчизняного законодавства про охорону здоров’я громадян від наслідків споживання тютюну / Олена Миколаївна Галкіна // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук. - Харків, 2020. - С. 11-14. Галкіна, О. М. (2020). Становлення і розвиток вітчизняного законодавства про охорону здоров’я громадян від наслідків споживання тютюну. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20 лист. 2020 р.), 11-14. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201120/article/view/galkina

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, охорона здоров’я громадян, public health, охрана здоровья граждан, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, тютюнопаління, smoking, табакокурения

Бібліографічний опис