Організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення полку поліції особливого призначення: інформаційно-практичний довідник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У довіднику розглянуто організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення полку поліції особливого призначення, його структура та особливості діяльності. Здійснено класифікацію фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення залежно від їхньої ролі, матеріального вираження й особливостей впливу на процес функціонування Національної поліції, причому кожен з видів ресурсів деталізовано за підвидами. Довідник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції.
The handbook examines the organizational, legal and material and technical support of the Special Purpose Police Regiment, its structure and specifics of activity. The classification of financial and logistical support was carried out depending on their role, material expression and features of influence on the process of functioning of the National Police, and each type of resource is detailed by subtype.
В справочнике рассмотрены организационно-правовое и материально-техническое обеспечение полка полиции особого назначения, его структура и особенности деятельности. Осуществлена классификация финансового и материально-технического обеспечения в зависимости от их роли, материального выражения и особенностей влияния на процесс функционирования Национальной полиции, причем каждый из видов ресурсов детализирован по подвидам.

Опис

Ключові слова

Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна, інформаційно-практичний довідник, поліція, полк поліції особливого призначення, підрозділи поліції особливого призначення, матеріально-технічне забезпечення, забезпечення озброєнням, порядок видачі озброєння, озброєння, застосування спецзасобів, спецзасоби, технічні засоби фото- і кінозйомки, відеозапису, гуманітарне розмінування, ідентифікація вибухонебезпечних предметів, вибухові матеріали, автотранспортна діяльність, порядок дій водія службового транспортного засобу у випадку ДТП, ДТП зі службовим транспортним засобом, благодійна допомога, гуманітарна допомога, дорожньо-транспортна пригода, полиция, police, special purpose police units, material and technical support, humanitarian help, Ukraine, подразделения полиции особого назначения, материально-техническое обеспечение

Бібліографічний опис

Прібиткова, Н. О. Організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення полку поліції особливого призначення: інформ.-практ. довід. / Прібиткова Н.О., Харін А.С., Шевченко Т.В.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вінниця: ТВОРИ, 2023. – 168 с. – ISBN 978-617-552-487-9.