Окремі аспекти протидії корупції в умовах розвитку української державності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 15 листоп. 2019 р.). - Дніпро, 2019. - С. 167-169

Анотація

У тезах доповіді наголошено, що ефективна протидія корупції в Україні вимагає належного законодавчого забезпечення, формування ефективної системи державних органів, реалізації антикорупційної політики.
The abstracts of the report emphasize that effective counteraction to corruption in Ukraine requires proper legislative support, formation of an effective system of state bodies, and implementation of anti-corruption policy.
В тезисах доклада подчеркивается, что эффективное противодействие коррупции в Украине требует надлежащего законодательного обеспечения, формирования эффективной системы государственных органов, реализации антикоррупционной политики.

Опис

Савчук, Т. І. Окремі аспекти протидії корупції в умовах розвитку української державності / Т. І. Савчук // Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 15 листоп. 2019 р.) / МВС України, Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро, 2019. - С. 167-169.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції

Бібліографічний опис

Савчук Т. І. Окремі аспекти протидії корупції в умовах розвитку української державності // Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф (м. Дніпро, 15 листоп. 2019 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 288 с. С. 167-169.