Криптовалюта як предмет і засіб учинення злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 97-101.

Анотація

Проаналізовано поняття "криптовалюта". Вказані загальні ознаки криптовалют. Автор наполягає на необхідності визнання криптовалюти предметом злочинів проти власності. The concept of "cryptocurrency" is analyzed. The general features of cryptocurrencies are indicated. The author insists on the need to recognize cryptocurrency as a subject of crimes against property. Проанализировано понятие "криптовалюта". Указаны общие признаки криптовалют. Автор настаивает на необходимости признания криптовалюты предметом преступлений против собственности.

Опис

Казначеєва, Д. В. Криптовалюта як предмет і засіб учинення злочинів / Дар’я Володимирівна Казначеєва // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 97-101.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криптовалюта, cryptocurrency, криптовалюта

Бібліографічний опис