Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 178-182

Анотація

Проаналізовано поняття «боротьба зі злочинністю», «попередження злочинності», «профілактика злочинів», «запобігання злочинам», «припинення злочинів». Надано визначення причин та умов, які сприяють вчиненню конкретних злочинів, та їх класифікацію. Аргументовано включення питань профілактичної діяльності слідчого до методик розслідування злочинів як окремого їх структурного елемента.
The notions «fighting against crimes», «crime prevention», «crime avoidance», «crime stopping» are analyzed. Reasons and conditions which favour committing some crimes are defined. Including problems of investigator’s preventive activity into methodologies of crime investigation as an element of these methodologies’ structural element is argued.
Проанализированы понятия «борьба с преступностью», «предупреждение преступности», «профилактика преступлений», «предотвращения преступлений», «прекращение преступлений». Даны определения причин и условий, которые способствуют совершению конкретных преступлений, и их классификация. Аргументировано включение вопросов профилактической деятельности следователя в методики расследования преступлений как отдельного их структурного элемента.

Опис

Ключові слова

профілактична діяльність, preventive activity, профилактическая деятельность, слідчий, investigator, следователь, попередження злочинності, crime prevention, предупреждение преступности

Бібліографічний опис

Бурбело, Б. А. Поняття профілактичної діяльності слідчого та її значення / Б. А. Бурбело // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 178-182.