Використання нейромережевих структур для виявлення кібератак на інформаційні ресурси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 124-126

Анотація

Метою цієї робота є визначення можливостей застосування моделей на основі глибокої нейронної мережі в системах виявлення кібератак.
The purpose of this work is to determine the possibilities of applying models based on a deep neural network in cyber attack detection systems.
Целью этой работы является определение возможностей применения моделей на основе глубокой нейронной сети в системах обнаружения кибератак.

Опис

Ключові слова

кібератаки, мережеві системи виявлення кібератак, CADS, cyber-attack detection systems, нейронні мережі, виявлення кібератак, cyber attacks, neural networks, нейронные сети, кибератаки

Бібліографічний опис

Клімушин, П. С. Використання нейромережевих структур для виявлення кібератак на інформаційні ресурси / П. С. Клімушин, М. О. Гутник // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 124-126.