Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту трудових прав працівників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 94–99

Анотація

Розглянуті проблеми форм захисту трудових прав сторонами трудових правовідносин. Досліджуються поняття “форма захисту”, “спосіб захисту”, “захід захисту” у трудовому праві. Розглянуто заходи захисту, які застосовуються суб’єктами трудових правовідносин.
The range of problems relating to the forms of employment rights protection by the sides of employment relations are examines. There were analyzed such definitions as “form of protection”, “means of protection”, “measures of protections” in employment law. There were examined measures of protection used by the parties of employment relations.
Рассмотрены проблемы форм защиты трудовых прав сторонами трудовых правоотношений. Исследовано понятия “форма защиты”, “способ защиты”, “мера защиты” в трудовом праве. Рассмотрены меры защиты, применяемые субъектами трудовых правоотношений.

Опис

Ваганова, І. М. Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту трудових прав працівників [Електронний ресурс] / І. М. Ваганова // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 94–99 . – Режим доступу: Hhttp://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09vimtpp.pdf.
Ваганова І. М. "Поняття форми захисту та різновиди заходів захисту трудових прав працівників." Форум права 3 (2009): 94-99.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, захист трудових прав, працівник, трудові права, protection of labor rights, employee, labor law, защита трудовых прав, работник, трудовые права

Бібліографічний опис