Щодо удосконалення інформаційного забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

New challenges of legal science in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference (Miskolc, Hungary, 19–20 April 2019). - Miskolc: Baltija Publishing, 2019. - Р. 206-209

Анотація

Визначені недоліки правового регулювання в частині встановлення переліку та загальної структури інформаційних ресурсів системи МВС України та Національної поліції України, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
Deficiencies in legal regulation regarding the establishment of the list and general structure of information resources of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police of Ukraine are identified, and ways to address them are proposed.
Определены недостатки правового регулирования в части установления перечня и общей структуры информационных ресурсов системы МВД Украины и Национальной полиции Украины, а также предложены пути их решения.

Опис

Бугайчук, К. Л. Щодо удосконалення інформаційного забезпечення діяльності Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України // New challenges of legal science in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference (Miskolc, Hungary, 19–20 April 2019). - Miskolc: Baltija Publishing, 2019. - Р. 206-209.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, інформаційне забезпечення, Міністерство внутрішніх справ України, информационное обеспечение, Министерство внутренних дел Украины, information support, Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис