Специфіка співвідношення норм адміністративного та трудового права в контексті правового регулювання ними проходження служби в Національній поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 6. – С. 189-192

Анотація

У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України розглянуто специфіку співвідношення норм адміністративного та трудового права в контексті правового регулювання ними проходження служби в Національній поліції України. Доведено, що норми трудового й адміністративного права співвідносяться й у цілому створюють систему нормативно-правового регулювання реалізації поліцейськими права на працю.
In the article, on the basis of analysis of the norms of the current legislation of Ukraine, the specificity of the correlation of the norms of administrative and labor law in the context of legal regulation of their service in the National Police of Ukraine is considered. It is proved that the norms of labor and administrative law correlate and in general create a system of legal regulation of the realization of the right to work by the police.
В статье на основе анализа норм действующего законодательства Украины рассмотрена специфика соотношения норм административного и трудового права в контексте правового регулирования прохождения службы в Национальной полиции Украины. Доказано, что нормы трудового и административного права соотносятся и в целом создают систему нормативно-правового регулирования реализации права на труд полицейскими.

Опис

Бортник C. M. Специфіка співвідношення норм адміністративного та трудового права в контексті правового регулювання ними проходження служби в Національній поліції України [Електронний ресурс] / Бортник C. M. // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 6. – С. 189-192. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/6_2017/56.pdf.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, правове регулювання, проходження служби, правовое регулирование, прохождение службы, legal regulation, service

Бібліографічний опис