Протиправні дії поліцейських в Іспанії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Діяльність органів правопорядку під час та після збройних конфліктів (зарубіжний досвід) : зб. тез доп. учасників ХХIV Міжнар. студ. наук.-практ. конф. інозем. мовами (м. Вінниця, Україна, 14 квіт. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 182-183

Анотація

Встановлено , що іспанська поліція застосувала надмірну силу під час протистояння демонстрантам у Каталонії під час референдуму, використовуючи кийки, щоб вдарити протестувальників, які не становили загрози, і завдати численних травм у жовтні 2017 року.
Spanish police were found to have used excessive force when confronting demonstrators in Catalonia during the referendum, using batons to hit non-threatening protesters and causing multiple injuries in October 2017.
Установлено, что испанская полиция применила чрезмерную силу во время противостояния демонстрантам в Каталонии во время референдума, используя дубинки, чтобы ударить не представлявших угрозы протестующих и нанести многочисленные травмы в октябре 2017 года.

Опис

Бородата, Д. Протиправні дії поліцейських в Іспанії / Діана Бородата // Діяльність органів правопорядку під час та після збройних конфліктів (зарубіжний досвід) : зб. тез доп. учасників ХХIV Міжнар. студ. наук.-практ. конф. інозем. мовами (м. Вінниця, Україна, 14 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека», Каф. іноз. мов ф-ту № 4. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 182-183.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, поліція, police, полиция, Іспанія, Spain, Испания, протиправні дії, illegal actions, противоправные действия

Бібліографічний опис