Пріоритетність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як основна засада реалізації національної політики інформатизації органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 3. – С. 583–586

Анотація

Розглядається питання розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, як основної засади реалізації національної політики інформатизації ОВС України. Визначені принципи впровадження та розвитку новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність міліції та створення ефективної системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України.
This issue under consideration of development information and communication technologies, as a basic principle of the realization of a national informatization policy Ukraine is considered. Principles of introduction and development of the newest informationcommunication technologies in militia activity and making of effective system of information support of law-enforcement bodies of Ukraine are spotted.
Рассматривается вопрос развития информационно-коммуникационных технологий, как основного принципа реализации национальной политики информатизации ОВД Украины. Определены принципы внедрения и развития новейших информационно- коммуникационных технологий в деятельности милиции и создания эффективной системы информационного обеспечения органов внутренних дел Украины.

Опис

Парубін, К. О. Пріоритетність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як основна засада реалізації національної політики інформатизації органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] / К. О. Парубін // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 583–586 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011- 3/11pkovcu.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, информатизация, информационно-коммуникационные технологии, information and communication technologies, інформаційне забезпечення, информационное обеспечение, informational guaranteeing

Бібліографічний опис