Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2016. – № 2. – С. 30–33

Анотація

Розглянуто основні сучасні положення взаємодії органів внутрішніх справ з населенням, що були закріплені в нормативно-правових документах, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ, і які були прийняті протягом 2014–2015 рр.
The main provisions of the interaction of modern law-enforcement bodies with the population have been enshrined in legal documents, regulating the activity of internal affairs agencies, and which had been adopted for 2014–2015.
Рассмотрены основные современные положения взаимодействия органов внутренних дел с населением, были закреплены в нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, и которые были приняты в течение 2014–2015 гг.

Опис

Голуб, М. В. Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення нале- жного стану публічного порядку в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. В. Голуб // Форум права. – 2016. – № 2. – С. 30–33 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ FP_index.htm_2016_2_7.pdf.
Голуб М. В. "Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення належного стану публічного порядку в сучасних умовах." Форум права 2 (2016): 30–33.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, публічний порядок, общественный порядок, public order, громадський порядок, взаємодія з населенням, взаимодействие с населением, interaction with the population, поліція, полиция, police

Бібліографічний опис