Протидія корупційним злочинам у праві держав Стародавнього світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. –С. 160-162

Анотація

Показано, що за корупційні злочини застосовувалися різні покарання. Вивчення пам’яток права тієї доби дозволяє дійти висновку, що саме тоді закладалися підвалини антикорупційного законодавства. Це було викликано поширенням корупційних проявів, насамперед, у судах, що вважалося неприпустимим, оскільки розцінювалося як реальна загроза устоям самої держави. Саме через таке розуміння наслідків корупції покарання за ці злочини були такими суворими.

Опис

Логвиненко, Є. С. Протидія корупційним злочинам у праві держав Стародавнього світу / Євгенія Сергіївна Логвиненко, Ігор Альбертович Логвиненко // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 160-162.

Ключові слова

корупція, корупційні злочини, Стародавній світ, Закони Ману, покарання, коррупция, коррупционные преступления, древний мир, законы Ману, наказание, corruption, corruption crimes, Ancient world, Laws of Manu, punishment

Бібліографічний опис