Цивільно-правова кваліфікація договору прокату транспортного засобу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 295-299

Анотація

Проведено кваліфікацію договору прокату транспортного засобу в порівнянні з аналогічним договором найму транспортних засобів. Сформульовано визначення договору прокату транспортного засобу.
The qualification of the contract of vehicle rent in comparison with the similar contract of hiring vehicle is made. The definition of the contract of vehicle rent is formulated.
Проведена квалификация договора проката транспортного средства в сравнении с аналогичным договором найма транспортных средств. Сформулировано определение договора проката транспортного средства.

Опис

Ключові слова

цивільно-правова кваліфікація, civil law qualification, гражданско-правовая квалификация, договір прокату транспортного засобу, vehicle rental agreement, договор проката транспортного средства, договір найма транспортних засобів, vehicle rental agreement, договор найма транспортных средств

Бібліографічний опис

Семенова, А. П. Цивільно-правова кваліфікація договору прокату транспортного засобу / А. П. Семенова // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46). - С. 295-299.