Міжнародний досвід боротьби з корупцією у правоохоронних органах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 67-70.

Анотація

Зазначено, що проблеми, пов’язані з попередженням і припиненням корупції в поліції, актуальні не тільки для нашої країни. Різноманітні методи і способи протидії корупції, що використовуються в інших країнах, необхідно вивчати, критично аналізувати і використовувати в поліції України. Багато держав сформували універсальні адміністративно-правові засоби попередження і припинення корупції, які не залежать від національної специфіки.
It was noted that the problems associated with the prevention and suppression of corruption in the police are relevant not only for our country. Various methods and means of combating corruption used in other countries need to be studied, critically analyzed and used in the police of Ukraine. Many states have formed universal administrative and legal means of preventing and stopping corruption, which do not depend on national specifics.
Отмечено, что проблемы, связанные с предупреждением и пресечением коррупции в полиции, актуальны не только для нашей страны. Различные методы и способы противодействия коррупции, используемые в других странах, необходимо изучать, критично анализировать и использовать в полиции Украины. Многие государства сформировали универсальные административно-правовые средства предупреждения и прекращения коррупции, не зависящие от национальной специфики.

Опис

Головко, Б. Г. Міжнародний досвід боротьби з корупцією у правоохоронних органах / Б. Г. Ващенко // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 67-70.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міжнародний досвід, международный опыт, international experience, боротьба з корупцією, борьба с коррупцией, fight against corruption, корупція в правоохоронній діяльності, коррупция в правоохранительной деятельности, corruption in law enforcement, корупція в органах внутрішніх справ, коррупция в органах внутренних дел, corruption in the internal affairs bodies, обмеження корупції в поліції, ограничение коррупции в полиции, limit police corruption, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупци, anti-corruption, профілактика корупції, профилактика коррупции, corruption prevention

Бібліографічний опис