Науковий висновок до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо удосконалення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства)» (реєстр. № 8048 від 19.09.2022)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Надано науковий висновок до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо удосконалення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства)».
A scientific opinion was submitted to the draft Law of Ukraine "On Amending the Code of Ukraine on Administrative Offenses (Regarding Improvement of Administrative Responsibility for Domestic Violence)".
Представлено научное заключение к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усовершенствовании административной ответственности за совершение домашнего насилия)».

Опис

Ключові слова

Україна, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, законодавство, legislation, законодательство, адміністративна відповідальність, administrative responsibility, административная ответственность, домашнє насильство, domestic violence, домашнее насилие, правопорушення, offense, правонарушение

Бібліографічний опис

Науковий висновок до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо удосконалення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства)» (реєстр. № 8048 від 19.09.2022) / Автор. кол.: Бугайчук К. Л., Наливайко Л. Р., Федосова О. В. та ін. // Науково-дослідна діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах воєнного стану : моногр. / за заг. ред. В. В. Сокуренка, Д. В. Швеця, О. А. Моргунова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – С. 331-337.