Система інформаційного забезпечення МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 груд. 2023 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2024. – С. 48-49

Анотація

Зазначено, що розвиток систем інформаційного забезпечення забезпечує вдосконалення та облегшення роботи підрозділів Національної поліції України, а саме підвищення рівня якості надання поліцейських послуг та профілактики розкриття кримінальних правопорушень ще на етапі планування.
It is noted that the development of information support systems ensures the improvement and facilitation of the work of the National Police of Ukraine, namely the improvement of the quality of the provision of police services and the prevention of detection of criminal offenses at the planning stage.
Отмечено, что развитие систем информационного обеспечения обеспечивает усовершенствование и облегчение работы подразделений Национальной полиции Украины, а именно повышение качества предоставления полицейских услуг и профилактики раскрытия уголовных правонарушений еще на этапе планирования.

Опис

Ключові слова

інформація, information, информация, інформаційне забезпечення, information support, информационное обеспечение, Міністерство внутрішніх справ, Ministry of Internal Affairs, Министерство внутренних дел, Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис

Груба, В. В. Система інформаційного забезпечення МВС України / Груба В. В., Світличний В. А. // Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 груд. 2023 р.) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2024. – С. 48-49.