Від курсів підготовки правоохоронців до Харківського національного університету внутрішніх справ (за матеріалами спогадів Олександра Марковича Бандурки)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 227-228.
Abstract
На матеріалі спогадів доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії наук України, заслуженого юриста України О. М. Бандурки з’ясовано етапи становлення Харківського національного університету внутрішніх справ, визначено основні акценти в підготовці висококваліфікованих захисників правопорядку на Харківщині.
Based on the memoirs of the Doctor of Law, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Honored Lawyer of Ukraine A. M. Bandurka, the stages of the formation of the Kharkiv National University of Internal Affairs were clarified, the main accents in the training of highly qualified law enforcement officers in the Kharkiv region were identified.
На материале воспоминаний доктора юридических наук, профессора, академика Национальной академии наук Украины, заслуженного юриста Украины А. М. Бандурки выяснены этапы становления Харьковского национального университета внутренних дел, определены основные акценты в подготовке высококвалифицированных защитников правопорядка в Харьковской области.
Description
Кобилко, Н. А. Від курсів підготовки правоохоронців до Харківського національного університету внутрішніх справ (за матеріалами спогадів Олександра Марковича Бандурки) / Н. А. Кобилко, В. В. Заборовський // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 227-228.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Історія. History. История, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, підготовка кадрів для правоохоронних органів, подготовка кадров для правоохранительных органов, law enforcement training, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, спогади О. М. Бандурки, воспоминания А. М. Бандурки, memoirs of A. M. Bandurka, шлях становлення, путь становления, way of becoming, підготовка майбутніх охоронців правопорядку, подготовка будущих охранников правопорядка, training future law enforcement officers, курси підготовки правоохоронців, курсы подготовки правоохранителей, law enforcement training courses
Citation