Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 853–858

Анотація

Проаналізовано завдання та принципи діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу, на основі чого запропоновані авторські підходи до їх розуміння.
The objectives and principles of action to implement the right to legal aid, based on which the authorized approaches to their understanding analyzes.
Проанализированы задачи и принципы деятельности по реализации права граждан на бесплатную правовую помощь, на основе чего предложены авторские подходы к их пониманию.

Опис

Стаматіна, М. В. Принципи і завдання діяльності щодо реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу [Електронний ресурс]/ М. В. Стаматіна // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 853–858 . – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2012-4/12cmvbpd.pdf.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, права людини, права человека, human rights, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, безоплатна правова допомога, бесплатная правовая помощь, free legal aid, адвокатура, advocacy

Бібліографічний опис