Правові основи реформування поліції Королівства Швеція

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 152 - 156

Анотація

Мета статті – дослідити найбільш помітні документи, з якими пов’язані основні принципи реформування шведської поліції. Цель статьи – исследовать наиболее заметные документы, с которыми соединены основные принципы реформирования шведской полиции. The purpose of the article is to examine the most prominent documents related to the basic principles of Swedish police reform.

Опис

Головко Б. Г. Правові основи реформування поліції Королівства Швеція / Б. Г. Головко // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Ф-т № 6, Каф. правоох. діяльності та поліціїстики, Наук. парк «Наука та безпека». - Харків, 2022. - С. 153 - 156.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Королівство Швеція, реформування поліції, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Королевство Швеция, Kingdom of Sweden, реформирование полиции, police reform

Бібліографічний опис