Профілактика й прогнозування вчинення транснаціональних комп’ютерних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 2. – С. 27-31

Анотація

Розглянуті сучасні проблеми профілактики й прогнозування транснаціональних комп’ютерних злочинів.
Modern problems of preventive maintenance and forecasting of transnational computer crimes are considered.
Рассмотрены современные проблемы профилактики и прогнозирования транснациональных компьютерных преступлений.

Опис

Борисова, Л.В. Профілактика й прогнозування вчинення транснаціональних комп’ютерних злочинів [Електронний ресурс] // Форум права. - 2008. - № 2. – С. 27-31. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08blvtkz.pdf.
Борисова Л. В. "Профілактика й прогнозування вчинення транснаціональних комп’ютерних злочинів." Форум права 2 (2008): 27-31.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Міжнародне право .International Law. Международное право, транснаціональна злочинність, транснациональная преступность, кіберзлочинність, транснаціональні комп’ютерні злочини, транснациональные компьютерные преступления

Бібліографічний опис