Правові підстави формування інформаційно-довідкових колекцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спец. вип. № 2. – С. 105- 109
Abstract
Статтю присвячено розгляду правових підстав та засобів формування інформаційно-довідкових колекцій, що використовуються в судово-експертній діяльності.
The article is devoted to the legal grounds and methods of formation of reference collections, which are used in forensic studies.
Статья посвящена рассмотрению правовых оснований и способов формирования информационно-справочных коллекций, которые используются в судебно-экспертной деятельности.
Description
Щербаковський, М. Г. Правові підстави формування інформаційно-довідкових колекцій / М. Г. Щербаковський. А. Е. Волкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спец. вип. № 2 : Проблеми теорії та практики судової експертизи. – С. 105–109.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційно-довідкові колекції, судова експертиза, информационно-справочные коллекции, судебная экспертиза, information and reference collections, forensic examination
Citation