Щодо стану корупції у сфері державних (публічних) закупівель у період пандемії COVID-19 в Україні та світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 листоп. 2020 р.). – Дніпро: ДДУВС, 2020. – С. 214-217

Анотація

Розглянуто досвіт країн світу та України щодо стану корупції у сфері державних (публічних) закупівель у період пандемії COVID-19.
The experience of the countries of the world and Ukraine on the state of corruption in the field of public procurement during the COVID-19 pandemic is considered.
Рассмотрен опыт стран мира и Украины о состоянии коррупции в сфере государственных (публичных) закупок в период пандемии COVID-19.

Опис

Шендрик, В. В. Щодо стану корупції у сфері державних (публічних) закупівель у період пандемії COVID-19 в Україні та світі / Шендрик Владислав Володимирович, Дараган Валерій Валерійович // Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17 листоп. 2020 р.) / МВС України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро: ДДУВС, 2020. – С. 214-217.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, COVID-19, державні (публічні) закупівлі, корупція, коррупция, corruption, зарубіжний досвід, государственные закупки, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, коронавірус, коронавирус, коронавірусна інфекція

Бібліографічний опис