Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру як провідний суб’єкт надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 60-64

Анотація

Розглянуто діяльність Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр України) щодо надання електронних адміністративних послуг. Зазначено, що в умовах сьогодення постає питання, щоб найти оптимальну модель (організаційну форму) надання послуг державою приватним особам, з метою ефективного сприяння останнім в реалізації своїх прав, у тому числі у сфері земельних відносин.
The activity of the State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre (State Geocadastre of Ukraine) regarding the provision of electronic administrative services was considered. It is noted that in today's conditions, the question arises to find the optimal model (organizational form) of providing services by the state to private individuals, in order to effectively assist the latter in realizing their rights, including in the field of land relations.
Рассмотрена деятельность Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру (Госгеокадастр Украины) по предоставлению электронных административных услуг. Отмечено, что в сегодняшних условиях возникает вопрос, чтобы найти оптимальную модель (организационную форму) предоставления услуг государством частным лицам, с целью эффективного содействия последним в реализации своих прав, в том числе в сфере земельных отношений.

Опис

Даугуль, В. Я. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру як провідний суб’єкт надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин / Валерій Янісович Даугуль // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 60-64.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, State Service of Ukraine for geodesy, cartography and cadastre, Государственная служба Украины по геодезии, картографии и кадастру, адміністративні послуги, administrative services, административные услуги, земельні відносини, land relations, земельные отношения

Бібліографічний опис