Проблемність розмежування та використання правових категорій «воєнна політика», «оборона України», «державна політика у сфері оборони»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Visegrad journal on human rights. – 2015. - № 1. - P. 122-128

Анотація

Розглянуто проблемність розмежування та використання правових категорій «воєнна політика», «оборона України», «державна політика у сфері оборони». На основі проведено аналізу запропоновано власні визначення вказаних понять.
Considered problematic separation and use of legal categories of “military policy”, “defense of Ukraine”, “government policy on defense”. Based on the analysis offered their own defnition of these concepts.
Рассмотрены проблемность разграничения и использования правовых категорий «военная политика», «Оборона Украины», «государственная политика в сфере обороны». На основе проведения анализа предложено собственные определения указанных понятий.

Опис

Сокуренко, В. В. Проблемність розмежування та використання правових категорій «воєнна політика», «оборона України», «державна політика у сфері оборони» / В. В. Сокуренко // Visegrad journal on human rights. – 2015. - № 1. - P. 122-128.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, воєнна політика, оборона України, оборона країни, сфера оборони, державна політика, національна безпека і оборона, defense, state policy, national security and defense, оборона страны, сфера обороны, государственная политика, национальная безопасность, державна політика у сфері оборони

Бібліографічний опис