Деякі особливості управління закладами вищої освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 30-32
Abstract
В статті проаналізовані сучасні особливості нормативно правового регулювання діяльності закладів вищої освіти та їх відповідність тим викликам, що постають перед закладами вищої освіти, які належать до системи Міністерства внутрішніх справ України. В статье проанализированы современные особенности нормативно-правового регулирования деятельности высших учебных заведений и их соответствие тем вызовам, которые возникают перед высшими учебными заведениями, относящимися к системе Министерства внутренних дел Украины. The article analyzes the modern features of the legal regulation of the activities of higher educational institutions and their compliance with the challenges that arise before higher educational institutions related to the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Description
Бандурка О. М. Деякі особливості управління закладами вищої освіти / О. М. Бандурка // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 30-32.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Вища освіта. Высшее образование. Higher education., управління закладами вищої освіти, заклади вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, управление заведениями высшего образования, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, management of higher education institutions
Citation