Технології віртуальної реальності в інноваційних комунікаціях: теоретичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 157-159.

Анотація

Зазначено, що перспективи використання віртуальної реальності стосуються усіх сфер життєдіяльності людини та усіх видів соціальних комунікацій. За допомогою віртуальної реальності можлива реалізація перспективи її використання в моделюванні, проектуванні, просторовому інжинірингу. Отмечено, что перспективы использования виртуальной реальности относятся ко всем сферам жизнедеятельности человека и всем видам социальных коммуникаций. Посредством виртуальной реальности возможна реализация перспективы ее использования в моделировании, проектировании, пространственном инжиниринге. It is noted that the prospects for the use of virtual reality relate to all spheres of human life and all types of social communications. Through virtual reality, it is possible to realize the prospect of its use in modeling, design, and spatial engineering.

Опис

Грибанова С. А. Технології віртуальної реальності в інноваційних комунікаціях: теоретичний аспект / С. А. Грибанова // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 157-159.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, віртуальність, виртуальность, virtuality, інновація, инновация, innovation, віртуальна реальність, виртуальная реальность, virtual reality, інноваційні комунікації, инновационные коммуникации, innovative communications

Бібліографічний опис