Підвищення ефективності застосування безпілотних літальних апаратів в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 98-100

Анотація

Підкреслено, що за рахунок низької собівартості другорядних БПЛА та зменшення каналів керування така система може застосовуватися для масованих атак по військовим об’єктам в умовах застосування супротивником засобів радіоелектронної протидії. Це дозволить визволити бойову авіацію для використання на більш важливих напрямках.
It is emphasized that due to the low cost of secondary UAVs and reduction of control channels such a system can be used for massive attacks on military facilities under conditions of use by the enemy means of radio-electronic countermeasures. This will free combat aviation for use in more important directions.
Подчеркнуто, что за счет низкой себестоимости второстепенных БПЛА и уменьшение каналов управления такая система может применяться для массированных атак по военным объектам в условиях применения противником средств радиоэлектронного противодействия. Это позволит освободить боевую авиацию для использование в более важных направлениях.

Опис

Ключові слова

безпілотні літальні апарати, unmanned aerial vehicles, беспилотные летательные аппараты, БПЛА, протидія засобам радіоелектронної боротьби, countering means of electronic warfare, противодействие средствам радиоэлектронной борьбы

Бібліографічний опис

Кочерга, І. О. Підвищення ефективності застосування безпілотних літальних апаратів в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби / Кочерга І. О. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 98-100.