Архаїчність і сучасність оплатності договору дарування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 260-262
Abstract
Наголошено, що в доктрині договірного права договір дарування викликає гостру полеміку щодо його характеристики в частині оплатності або безоплатності: 1) він не вкладається в звичайну концепцію договору як домовленості; 2) проявляє латентні договірні зв’язки та схеми; 3) характеризується особливим механізмом виникнення та забезпеченням виконання.
It is emphasized that in the doctrine of contract law, the gift contract causes a sharp controversy regarding its characterization in terms of payment or non-payment: 1) it does not fit into the usual concept of a contract as an agreement; 2) manifests latent contractual relationships and schemes; 3) is characterized by a special mechanism of occurrence and enforcement.
Отмечено, что в доктрине договорного права договор дарения вызывает острую полемику по его характеристике в части оплатности или безоплатности: 1) он не укладывается в обычную концепцию договора как договоренности; 2) проявляет латентные договорные связи и схемы; 3) характеризуется особым механизмом возникновения и обеспечением исполнения.
Description
Маркова, О. О. Архаїчність і сучасність оплатності договору дарування / Олена Олександрівна Маркова, Марина Дмитрівна Шаповал // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 19–20 трав. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Харк. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 260-262.
Keywords
Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дарування, gift, дарение, договір дарування, deed of gift, договор дарения, погляди вчених, views of scientists, взгляды ученых
Citation