Історичні етапи становлення системи паспортної реєстрації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання досудового розслідування: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 21 жовт. 2016 р.) . – Кривий Ріг, 2017. – С. 110-112

Анотація

У тезах доповіді розглянуто історію становлення сучасної системи паспортної реєстрації у світі.
The abstracts of the report consider the history of the modern passport registration system in the world.
В тезисах доклада рассмотрена история становления современной системы паспортной регистрации в мире.

Опис

Безсонна, Т. Ф. Історичні етапи становлення системи паспортної реєстрації / Безсонна Т. Ф., Тесля О. В. // Актуальні питання досудового розслідування: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 21 жовт. 2016 р.) / [ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова]; МВС України, Донец. юрид. ін-т . – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 110-112.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, паспортна система, паспортная система, passport system, система паспортної реєстрації

Бібліографічний опис