Захист інформації: роль криптографії у сучасному світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 груд. 2023 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2024. – С. 127-129

Анотація

Встановлено, що криптографія відіграє визначальну роль у забезпеченні безпеки, конфіденційності та цілісності даних, що циркулюють в цифровому просторі. Її застосування розповсюджується від електронної пошти та онлайн-фінансів до блокчейн-технологій та Інтернету речей, надійно захищаючи інформацію від несанкціонованого доступу та забезпечуючи високий ступінь довіри в цифровому середовищі.
It has been established that cryptography plays a decisive role in ensuring security and privacy and integrity of data circulating in the digital space. Its applications range from e-mail and online finance to blockchain technology and the Internet of Things, securely protecting information from unauthorized access and ensuring a high degree of trust in the digital environment.
Установлено, что криптография играет определяющую роль в обеспечении безопасности, конфиденциальности и целостности данных, циркулирующих в цифровом пространстве. Ее применение распространяется от электронной почты и онлайн-финансов к блокчейн-технологиям и Интернету вещей, надежно защищая информацию от несанкционированного доступа и обеспечивая высокую степень доверия в цифровой среде.

Опис

Ключові слова

захист інформації, information protection, защита информации, криптографія, cryptography, криптография, шифрування, encryption, шифрование

Бібліографічний опис

Оніщенко, Є. П. Захист інформації: роль криптографії у сучасному світі / Оніщенко Є. П., Калякін С. В. // Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 груд. 2023 р.) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2024. – С. 127-129.