Догматична конструкція універсального правонаступництва у сфері спадкового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 40-49

Анотація

З’ясовано сутність конструкції універсального правонаступництва у сфері спадкового права. Обґрунтовано віднесення універсального правонаступництва до категорії принципів спадкового права, що визначає його специфіку та повною мірою охоплює всі інститути спадкового права. Виявлено сукупність чинників, що забезпечують цілісність конструкції універсального спадкового правонаступництва. Розкрито співвідношення категорій «спадкове правовідношення» та «спадкове правонаступництво».
The essence of the construction of universal succession in the field of inheritance law is clarified. The assignment of universal succession to the category of principles of inheritance law is substantiated, which determines its specificity and fully covers all institutions of inheritance law. A set of factors that ensure the integrity of the construction of universal hereditary succession is identified. The ratio of the categories "hereditary legal relationship" and "hereditary succession" is revealed.
Выяснена сущность конструкции универсального правопреемства в сфере наследственного права. Обоснованно отнесение универсального правопреемства к категории принципов наследственного права, что определяет его специфику и в полной мере охватывает все институты наследственного права. Выявлена совокупность факторов, обеспечивающих целостность конструкции универсального наследственного правопреемства. Раскрыто соотношение категорий «наследственное правоотношение» и «наследственное правопреемство».

Опис

Кухарєв, О. Є. Догматична конструкція універсального правонаступництва у сфері спадкового права / Олександр Євгенович Кухарєв // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 40-49. - DOI:https://doi.org/10.32631/v.2020.3.04.
Кухарєв, О. Є. (2020) «Догматична конструкція універсального правонаступництва у сфері спадкового права», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90(3), с. 40-49. doi: 10.32631/v.2020.3.04.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Спадкове право. Inheritance law. Наследственное право, спадкування, наследование, inheritance, спадкові правовідносини, наследственные правоотношения, hereditary legal relations, спадкове правонаступництво, наследственное правопреемство, hereditary succession, універсальне спадкове правонаступництво, универсальное наследственное правопреемство, universal hereditary succession, спадкодавець, наследодатель, testator, спадкоємець, наследник, heir

Бібліографічний опис