Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку

dc.contributor.authorХарківський національний університет внутрішніх справ
dc.contributor.authorKharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.authorКримінологічна асоціація України
dc.contributor.authorCriminological Association of Ukraine
dc.date.accessioned2019-04-19T07:52:35Z
dc.date.available2019-04-19T07:52:35Z
dc.date.issued2019-04-18
dc.descriptionКримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя ХНУВС (м. Харків, 18 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2019. – 244 с.uk_UA
dc.description.abstractУ збірнику подано тези наукових доповідей більш ніж 100 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців в галузі кримінального права та кримінології, аспірантів, докторантів, здобувачів, студентів і курсантів присвячено висвітленню широкого кола проблем, пов’язаних із забезпеченням громадської безпеки та публічного порядку кримінально-правовими та кримінологічними засобами.uk_UA
dc.description.abstractThe collection contains theses of scientific reports of more than 100 authors from different regions of Ukraine. The works of scientists, lawyers, experts in the field of criminal law and criminology, graduate students, doctoral students, applicants, students and cadets are devoted to covering a wide range of issues related to public security and public order by criminal law and criminological tools.en
dc.description.abstractВ сборнике представлены тезисы научных докладов более чем 100 авторов из разных регионов Украины. Работы ученых, юристов, специалистов в области уголовного права и криминологии, аспирантов, докторантов, соискателей, студентов и курсантов посвящены освещению широкого круга проблем, связанных с обеспечением общественной безопасности и общественного порядка уголовно-правовыми и криминологическими средствами.ru
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5173
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХарків : ХНУВС, 2019. - 244 с.uk_UA
dc.relation.ispartofseriesСерія «до 25-річчя ХНУВС»;
dc.subjectдо 25-річчя ХНУВСuk_UA
dc.subjectЗбірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференцийuk_UA
dc.subjectMaterials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференцийuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectКримінальне право. Criminal Law. Уголовное правоuk_UA
dc.subjectКримінологія. Criminology. Криминологияuk_UA
dc.subjectзабезпечення публічної безпекиuk_UA
dc.subjectзабезпечення публічного порядкуuk_UA
dc.subjectпублічна безпекаuk_UA
dc.subjectпублічний порядокuk_UA
dc.subjectобеспечение общественной безопасностиuk_UA
dc.subjectобеспечение публичной безопасностиuk_UA
dc.subjectобеспечение общественного порядкаuk_UA
dc.subjectобщественный порядокuk_UA
dc.subjectпубличная безопасностьuk_UA
dc.subjectобщественная безопасностьuk_UA
dc.subjectpublic safetyuk_UA
dc.subjectpublic orderuk_UA
dc.subjectпротидія злочинностіuk_UA
dc.subjectпротиводействие преступностиuk_UA
dc.subjectcrime counteractionuk_UA
dc.titleКримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядкуuk_UA
dc.title.alternativeзбірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя ХНУВСuk_UA
dc.typeBookuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kryminalno_pravovi ta kryminolohichni zasoby protydii zlochynam proty hromadskoi bezpeky ta publichnoho poriadku_konferentsiia_2019.pdf
Розмір:
4.31 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Zbirnyk materialiv konferentsii
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: