Методи кримінального аналізу цифрових фотографій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 85-89

Анотація

Зазначено, що на сьогоднішній день немає універсальної рекомендованої методики, яка б забезпечила надійну можливість визначити факт монтажу на цифрових фотозображеннях у випадку, коли оригінал зображення відсутній. Завдяки новим умовам в інформаційній та технологічній галузях, експерти повинні навчатися використовувати нові інструменти для вирішення завдань ідентифікації та діагностики в умовах відсутності оригіналу зображення.
It is noted that to date there is no universal recommended method that would provide a reliable possibility to determine the fact of montage on digital photographs in the case when the original image is not available. Thanks to the new conditions in the information and technological fields, experts must learn to use new tools to solve the tasks of identification and diagnosis in the absence of the original image.
Отмечено, что на сегодняшний день нет универсальной рекомендуемой методики, которая обеспечила бы надежную возможность определить факт монтажа на цифровых фотоизображениях в случае, когда оригинал изображения отсутствует. Благодаря новым условиям в информационной и технологической областях эксперты должны учиться использовать новые инструменты для решения задач идентификации и диагностики в условиях отсутствия оригинала изображения.

Опис

Ключові слова

цифрові фотографії, digital photos, цифровые фотографии, інформаційні технології, information technology, информационные технологии, аналіз формату зображення, image format analysis, анализ формата изображения

Бібліографічний опис

Грузін, Б. М. Методи кримінального аналізу цифрових фотографій / Грузін Богдан Михайлович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 85-89.