Застосування електронної та акустичної слідкової системи у діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 груд. 2023 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2024. – С. 150-152

Анотація

Розглянуто два види слідкової системи: електронну та акустичну, їх переваги та недоліки. Наголошено, що явними перевагами є поширеність застосування розглянутих систем та зручність використання у різних ситуація. Спільним недоліком для радіостанцій та GPS є здатність третім особам вкрасти конфіденційну інформацію через не якісне шифрування даних.
Two types of tracking system are considered: electronic and acoustic, their advantages and disadvantages. It is emphasized that the widespread use of the considered systems and ease of use in various situations are clear advantages. Shared as a disadvantage for radio stations and GPS, we can single out the ability of third parties to steal confidential information due to poor data encryption.
Рассмотрены два вида системы слежения: электронную и акустическую, их преимущества и недостатки. Отмечено, что явными преимуществами является распространенность применения рассматриваемых систем и удобство использования в различных ситуациях. Общим недостатком для радиостанций и GPS является способность третьим лицам украсть конфиденциальную информацию из-за не качественного шифрования данных.

Опис

Ключові слова

електронна слідкова система, electronic tracking system, электронная система слежения, акустична слідкова система, acoustic tracking system, акустическая система слежения, Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, радіостанції, radio stations, радиостанции, GPS навігація, GPS navigation, GPS навигация

Бібліографічний опис

Скрябіна, М. О. Застосування електронної та акустичної слідкової системи у діяльності Національної поліції України / Скрябіна М. О., Калякін С. В. // Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 груд. 2023 р.) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2024. – С. 150-152.