Аналіз ризиків і стратегій захисту від кібератак у сучасному цифровому світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 118-121

Анотація

Захист від кібератак та кібербезпека є дуже важливими проблемами у сучасному світі, де все більше інформації зберігається в електронному вигляді та передається через мережу Інтернет. Ризики кібератак постійно зростають, атаки стають більш складними та витонченими, тому необхідно вживати дієвих заходів для забезпечення надійного захисту від них.
Protection against cyberattacks and cyber security are very important issues in today's world, where more and more information is stored electronically and transmitted over the Internet. The risks of cyber attacks are constantly increasing, attacks are becoming more complex and sophisticated, so it is necessary to take effective measures to ensure reliable protection against them.
Защита от кибератак и кибербезопасность являются очень важными проблемами в современном мире, где все больше информации хранится в электронном виде и передается через Интернет. Риски кибератак постоянно растут, атаки становятся более сложными и изящными, поэтому необходимо принимать действенные меры для обеспечения надежной защиты от них.

Опис

Ключові слова

кібератаки, кібербезпека, cybersecurity, кибербезопасность

Бібліографічний опис

Зінченко, Д. А. Аналіз ризиків і стратегій захисту від кібератак у сучасному цифровому світі / Д. А. Зінченко, О. П. Макарова // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 118-121.