Аксіологічне / ціннісне в особистісному началі молоді: кримінопсихологічний та виховний зріз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2023 р.). – Харків: НА НГУ, 2023. – С. 72-78
Abstract
Запропоновано авторське бачення аксіологічного (ціннісного) особистісного становлення молоді через призму виховання.
The author's vision of the axiological (value) personal formation of youth through the prism of education is proposed.
Предложено авторское видение аксиологического (ценностного) личностного становления молодежи через призму воспитания.
Description
Keywords
молодь, аксіологічний вимір, особистісне становлення, виховання, young, axiology, personal development, education, молодежь, аксиология, личностное становление, воспитание
Citation
Кріцак, І. В. Аксіологічне / ціннісне в особистісному началі молоді: кримінопсихологічний та виховний зріз / Кріцак Іван Васильович // Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2023 р.) / МВС України, Нац. акад. Нац. гвардії України, Каф. психології та педагогіки гуманіт. ф-ту. – Харків: НА НГУ, 2023. – С. 72-78.